Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady monograficzne

Wykłady monograficzne do wyboru dla studentów lingwistyki

Wykłady monograficzne do wyboru dla studentów lingwistyki:

Instytut Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki
prof. N. Ostrowski, „Typologia języków bałtyckich” (4 ECTS)

 

Wykłady monograficzne i innych jednostkach WF – propozycje:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
prof. D. Szumska, „Tekst i dyskurs jako obiekty analizy lingwistycznej” (4 ECTS)
UWAGA: zajęcia ONLINE od 11.10.2021 r., pon. 11:15–13.00
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3alXQ5MAw92bQdwPMDjmOZDI4lSuHJFpoxcg9E
drPwb7I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8c543ca-b6b9-4b26-833d-
aae306754e74&tenantId=eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb

 

Instytut Filologii Germańskiej
prof. Z. Berdychowska, „Wybrane zagadnienia z językoznawstwa stosowanego” (4 ECTS)
UWAGA: wykład w języku niemieckim, zalecany poziom C1 (możliwy B2)

 

Instytut Filologii Słowiańskiej
prof. Z. Babik, „Wykład monograficzny z zakresu porównawczego językoznawstwa
słowiańskiego: Gramatyka historyczno-porównawcza języków słowiańskich - wybrane
zagadnienia
” (4 ECTS)

 

Instytut Filologii Romańskiej
dr Desy Masieri, „Język mediów i kreowanie rzeczywistości” (uwaga: 3 ECTS)

 

Zapisy w sekretariatach odpowiednich instytutów