Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IJPiH zaprasza do udziału w nowym kursie fakultatywnym

Polszczyzna na tle języków słowiańskich (dr P. Janczulewicz)

Polszczyzna na tle języków słowiańskich

Treści programowe:

  1. Prasłowiańska wspólnota językowa i jej zróżnicowanie dialektalne
  2. Wspólne innowacje języków zachodniosłowiańskich
  3. Najważniejsze innowacje polskiego obszaru językowego (metateza płynnych, rozwój sonantów, rozwój jerów, tzw. przegłos lechicki i polski, wzdłużenie zastępcze, rozwój samogłosek nosowych)
  4. Źródła alternacji morfonologicznych w języku polskim
  5. Archaizmy i innowacje w polskiej fleksji nominalnej i werbalnej (wybrane zagadnienia)
  6. Kształtowanie się dialektów polskich
  7. Wpływy innych języków na polszczyznę

Literatura obowiązkowa:
Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa 1964

Literatura dodatkowa:
S. Bernstein, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Alternacje. Tematy imienne. Warszawa 1985.
T. R. Carlton, Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages, Columbus 1991.
K. Dejna, Dialekty polskie, Warszawa 1973.
Z. Stieber, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, Warszawa 1979.

CEL: zapoznanie studentów z rozwojem historycznym i przedhistorycznym języka polskiego na tle innych języków słowiańskich