Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego

Prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa

Dyżury:

poniedziałki, godz. 14:00–14:45 (al. Mickiewicza 11, p. 5.4)

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Przekładoznawstwa - prof. dr hab. Jadwiga WaniakowaJadwiga Waniakowa, ur. w roku 1964 w Stalowej Woli, absolwentka i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk (2012–2016), przewodnicząca polskiego komitetu Atlasu Linguarum Europae (ALE) i polskiej komisji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (OLA), zajmuje się słowiańskim językoznawstwem diachronicznym, etymologią, kontaktami językowymi i geolingwistyką. Opublikowała m. in. następujące monografie Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich (1998), Polska naukowa terminologia astronomiczna (2003) i Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne (2012). Jest współredaktorką i współautorką 9 tomu Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego pt. Человек (2009). Współopracowała też Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim (2012).