Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarium Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego

1886 – pierwsza w dokumentach uniwersyteckich wzmianka o planach utworzenia Katedry Językoznawstwa Indoeuropejskiego UJ (Katedra jednak nie powstała)

1894 – utworzenie Katedry Językoznawstwa Porównawczego UJ dla Jana Baudouina de Courtenay

1894–1899 – Katedrą Językoznawstwa Porównawczego  UJ  kieruje J. Baudouin de Courtenay

1899 – kierownikiem Katedry Językoznawstwa Porównawczego UJ zostaje prof. Jan Michał Rozwadowski

1899–1935 – Katedrą Językoznawstwa Porównawczego UJ kieruje J.M. Rozwadowski (aż do swej nagłej śmierci)

1904 – utworzenie właściwej Katedry Sanskrytu UJ, funkcjonującej nieformalnie od 1893 r. (prof. Leon Mańkowski)

1904–1909 – Katedrą Sanskrytu UJ kieruje prof. Leon Mańkowski

1910–1913 – opiekę nad Katedrą Sanskrytu UJ sprawuje prof. J.M. Rozwadowski zatrudniony równocześnie w Katedrze Językoznawstwa Porównawczego UJ

1913–1916 – wykłady w Katedrze Sanskrytu UJ prowadzi Andrzej Gawroński

1916–1927 – opiekę nad Katedrą Sanskrytu UJ ponownie sprawuje J.M. Rozwadowski

1921 – utworzenie na wniosek prof. J.M. Rozwadowskiego Seminarium Gramatyki Porównawczej UJ (w strukturze Katedry Językoznawstwa Porównawczego)

1921–1935 – J.M. Rozwadowski kieruje Seminarium Gramatyki Porównawczej

1921–1935 – w Seminarium Gramatyki Porównawczej UJ pracują kolejno asystenci oraz adiunkt: Olgierd Chomiński, Witold Taszycki, Henryk Oesterreicher, Mieczysław Małecki

1927 – zajęcia zlecone w Katedrze Sanskrytu UJ prowadzi Helena Willman-Grabowska

1928 – powołanie prof. H. Willman-Grabowskiej na Katedrę Sanskrytu i Filologii Indyjskiej UJ (nowa nazwa Katedry Sanskrytu)

1935–1937 – Katedrę Językoznawstwa Porównawczego przemianowano na Katedrę Językoznawstwa Indoeuropejskiego UJ i włączono do niej – jednak już nie jako odrębną jednostkę – istniejące Seminarium Gramatyki Porównawczej. Katedrą Językoznawstwa Indoeuropejskiego kieruje w tym czasie M. Małecki

1937–1939 – Katedrą Językoznawstwa Indoeuropejskiego UJ kieruje prof. Jan Safarewicz

1939–1945 – wojna

1948 – Katedra Sanskrytu i Filologii Indyjskiej została przemianowana na Katedrę Językoznawstwa Ogólnego UJ (kierownik: prof. J. Kuryłowicz)

1948–1965 – Katedrą Językoznawstwa Ogólnego UJ kieruje prof. Jerzy Kuryłowicz

1951 – przekształcenie Katedry Językoznawstwa Indoeuropejskiego w Zakład Językoznawstwa Indoeuropejskiego i włączenie go w strukturę Katedry Językoznawstwa Ogólnego UJ kierowanej od 1948 r. przez prof. J. Kuryłowicza

1957 – utworzenie w strukturze Katedry Językoznawstwa Ogólnego Zakładu Językoznawstwa Ogólnego UJ (obok istniejącego od 1951 r. Zakładu Językoznawstwa Indoeuropejskiego)

1965–1974 – Katedrą Językoznawstwa Ogólnego UJ kieruje prof. Jan Safarewicz

1968/69 – likwidacja obu zakładów funkcjonujących dotychczas w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego UJ

1974–1984 – katedrą kieruje prof. Adam Heinz

1982 – zmiana nazwy Katedry Językoznawstwa Ogólnego na Katedrę Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ (prof. A. Heinz) oraz reaktywacja Zakładu Językoznawstwa Ogólnego (kierownik: prof. Heinz) i Zakładu Językoznawstwa Indoeuropejskiego (kierownik: dr J. Reczek)

1984 – umiera kierownik katedry, prof. A. Heinz

1984–1988 – vacat na stanowisku kierownika katedry. Jednostką opiekuje się wówczas najpierw prof. F. Sławski, a następnie prof. M. Brzezina

1988–2002 – katedrą kieruje prof. K. Polański

2002–2005 – katedrą kieruje prof. Maria Strycharska-Brzezina

2006–2019 – Katedrą kieruje prof. I. Bobrowski

2013 – Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego UJ wchodzi w skład nowo utworzonego na Wydziale Filologicznym Instytutu Językoznawstwa UJ (dyrektor: prof. J. Waniakowa).

2019 – Instytut Językoznawstwa, w strukturze którego znajduje się Katedra, zostaje przemianowany na Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa.

2020 – kierownikiem Katedry zostaje prof. J. Waniakowa

Przejrzeli i uzupełnili Marcin Jakubczyk (23.09.2016) i Kamil Stachowski (09.05.2020)