Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki | Kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego

Dyrektor Instytutu Językoznawstwa, Przekładoznawstwa i Hungarystyki | Kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego

USOSweb | Nauka Polska | Academia.edu | ResearchGate | ORCID | e-mail

Zainteresowania naukowe: etymologia, kontakty językowe, słowiańskie językoznawstwo diachroniczne, dialektologia, geolingwistyka

Przebieg kariery

 • tytuł profesora (2013): Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskim. Zagadnienia ogólne
 • habilitacja (2003): Polska naukowa terminologia astronomiczna
 • doktorat (1997): Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich
 • magisterium (1988): Język statutu cechu ślusarskiego w Wilnie z drugiej połowy XVII wieku

Wybrane publikacje

Pełna lista publikacji (afiliowanych do UJ)

 • „Co ma wspólnego stonka z biedronką, czyli próba ustalenia pochodzenia wyrazu stonka”, Język Polski, CII 4, 2022, s. 81–92
 • „On the origin of the Polish word farmacja”, Linguistica Silesiana, t. 42, 2021, s. 95–106.
 • „Polish dialectal wild herbaceous plant names against a Slavic and European background”, Dialectologia et Geolinguistica, 26, 2018, DOI 10.1515/dialect-2018-0005, p. 113–129.
 • „Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?”, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, LXXI, 2015, s. 289–298.
 • Kerygmat – czyli o modzie językowej w kościelnej odmianie języka”, Socjolingwistyka, XXIX, 2015, s. 219–226.
 • “What the pencil and the sweet flag have in common or the migration of words and meanings”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 130, 2013, p. 317–325.
 • „The origin of Slavic dialectal plant names”, Studia Etymologica Brunensia 15: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, ed. I. Janyšková, H. Karlíková, Praha 2012, p. 69–78
 • Blajwas // blejwas – zagadkowa roślina lecznicza”, Język Polski, XCI 1, 2011, s. 41–44.
 • „O pochodzeniu czes. kníry ‘wąsy’”, Linguistica Brunensia, ročn. 58, seš. 1-2, Brno 2010, s. 217–223.
 • „Mandragora and Belladonna – the Names of Two Magic Plants”, Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 124, 2007, p. 161–173.