Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prof. dr hab. Jadwiga Waniakowa

Jadwiga WaniakowaJadwiga Waniakowa, ur. w roku 1964 w Stalowej Woli, absolwentka i profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wicedyrektor Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca polskiego komitetu Atlasu Linguarum Europae (ALE) i polskiej komisji Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (OLA), zajmuje się słowiańskim językoznawstwem diachronicznym, etymologią, kontaktami językowymi i geolingwistyką. Opublikowała m. in. następujące monografie Nazwy dni tygodnia w językach indoeuropejskich (1998), Polska naukowa terminologia astronomiczna (2003) i Polskie gwarowe nazwy dziko rosnących roślin zielnych na tle słowiańskimZagadnienia ogólne (2012). Jest współredaktorką i współautorką 9 tomu Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego pt. Человек (2009). Współopracowała też Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim (2012).