Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marcin Jakubczyk

adiunkt

USOSweb | ORCID | e-mail

Zainteresowania naukowe: historia leksykografii, historia językoznawstwa

Przebieg kariery

 • magisterium (2007) – Uniwersytet Jagielloński
 • doktorat (2014) – Uniwersytet Jagielloński

Wybrane publikacje

 • Odnaleziony prospekt wydawniczy „Dykcjonarza przysłów francuskich…” (1782), „Prace Filologiczne” 2022, t. 77, s. 491–508.
 • Zapomniana gramatyka języka polskiego Ignacego Trąbczyńskiego (1778), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 2022, nr 78, s. 99–112.
 • Erazma Rykaczewskiego gramatyka języka polskiego dla szkół polskich w Paryżu (1861), „Poradnik Językowy” 2019, nr 1, s. 106–114.
 • Z historii języka polskiego we Francji: „Zasady gramatyki…” dla Szkoły Narodowej Polskiej w Paryżu (1864), „Poradnik Językowy” 2019, nr 2, s. 114–122.
 • Pierwszy w historii europejskiej leksykografii dwujęzyczny słownik francusko-polski: „Nomenklatura” F.D. Duchênebillot (1699), „Poradnik Językowy” 2018, nr 7, s. 59–74.
 • Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej, Kraków 2016, Wydawnictwo UJ.
 • Polskojęzyczne choronimy w „Zebraniu Krolestw, Prowincyi, Miast stołecznych, Rzek y Gor” (1746) Józefa Uszaka Kulikowskiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2015, t. 50, s. 1–17.
 • O odnalezionym budapeszteńskim fragmencie „Słowarza” z 1532 roku, „Prace Filologiczne” 2014, t. LXV, s. 161–172.
 • Polszczyzna grażdańska w słowniku carycy Katarzyny II, „Poradnik Językowy” 2014, nr 2, s. 78–95.
 • [współoprac.] Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, pod red. A. Bochnakowej opracowali: A. Bochnakowa, P. Dębowiak, M. Jakubczyk, J. Waniakowa, M. Węgiel, Kraków 2012, Wydawnictwo UJ.