Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Marcin Jakubczyk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (stopień naukowy uzyskany na Wydziale Filologicznym UJ w 2014 roku). Od 1 X 2015 r. pracuje w Instytucie Językoznawstwa UJ na stanowisku asystenta z doktoratem.

Wyróżnienia i nagrody

2014 – wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. Słowniki francusko-polskie i polsko-francuskie XVIII wieku. Analiza metaleksykograficzna (Uchwała Rady Wydziału Filologicznego UJ z dnia 25-09-2014), promotor: prof. A. Bochnakowa (UJ), recenzenci: prof. T. Giermak-Zielińska (UW), prof. W. Gruszczyński (SWPS).

2015 – nagroda za najlepszą rozprawę doktorską dotyczącą szeroko ujmowanego wieku osiemnastego, przyznana przez Kapitułę Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym (15.10.2015).

Kierowanie projektem badawczym

W okresie od 15-02-2013 do 14-08-2014: Kierownik projektu badawczego nr 2012/05/N/HS2/02639 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt został zrealizowany na Wydziale Filologicznym UJ.

Najważniejsze publikacje

​(do 10 najważniejszych prac opublikowanych w ciągu 10 lat)

  1. Leksykografia polsko-francuska XVIII wieku w perspektywie metaleksykograficznej, Kraków 2016, Wydawnictwo UJ [monografia, 262 ss.].
  2. Polskojęzyczne choronimy w „Zebraniu Krolestw, Prowincyi, Miast stołecznych, Rzek y Gor” (1746) Józefa Uszaka Kulikowskiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, 2015, t. 50, s. 1–17.
  3. Leksykografia francusko-polska do końca XVII wieku, „Poradnik Językowy” 2015/7, s. 73–85.
  4. Zapożyczenia francuskie w języku słowackim (wprowadzenie), [w:] Être philologue. Mélanges offerts à Teresa Giermak-Zielińska, 2015, pod redakcją W. Fijałkowskiej, M. Izert, A. Kieliszczyk, E. Pileckiej, Warszawa, s. 97–106.
  5. O odnalezionym budapeszteńskim fragmencie „Słowarza” z 1532 roku, „Prace Filologiczne”, 2014, tom LXV, s. 161–172.
  6. Polszczyzna grażdańska w słowniku carycy Katarzyny II, „Poradnik Językowy” 2014/2, s. 78–95.
  7. Słownik carycy Katarzyny Wielkiej w kontekście europejskich teorii językowych II połowy XVIII wieku i na tle tradycji leksykograficznej, „Poradnik Językowy” 2014/9, s. 64–77.
  8. Équivoquer en français aux XVIIe et XVIIIe siècles (les grammairiens et l’homonymie), "Romanica Cracoviensia" 2013/13, s. 29–37.
  9. [współoprac.] Wyrazy francuskiego pochodzenia we współczesnym języku polskim, pod red. A. Bochnakowej opracowali: A. Bochnakowa, P. Dębowiak, M. Jakubczyk, J. Waniakowa, M. Węgiel, Kraków 2012: Wyd. UJ, ss. 454.
  10. Szaleńcy i inni błądzący w leksyce słowiańskiej i romańskiej, „Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury”, t. 24, Lublin 2012, s. 137–153.

Zainteresowania naukowe

historia języka francuskiego, historia języka polskiego, leksykografia i metaleksykografia, językoznawstwo ogólne.