Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Norbert Ostrowski

prof. UJ

prof. UJ

USOSweb | Nauka Polska | Academia.edu | ResearchGate | e-mail

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo historyczno-porównawcze języków indoeuropejskich, etymologia, składnia i morfologia historyczna, kultura ludów ide., typologia, języki bałtyckie.

Przebieg kariery

 • 1989–1994 – studia polonistyczne w Instytucie Filologii Polskiej (kierunek lituanistyczny) Uniwersytetu Warszawskiego. Praca magisterska: Formy osobowe czasownika w „Enchridionie” staropruskim (promotor – prof. dr hab. Wojciech Smoczyński).
 • 1995–1999 – studia doktoranckie w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego i Indoeuropejskiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praca doktorska: Prymarne praesentia litewskie na -ja- (promotor – prof. dr hab. Wojciech Smoczyński).
 • Od 1999 – adiunkt w Katedrze Orientalistyki i Bałtologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozprawa habilitacyjna: Studia z historii czasownika litewskiego. Iteratiwa. Denominatiwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. Doktor habilitowany od 21 maja 2009.
 • Od 1.10.2015 – adiunkt w Instytucie Językoznawstwa UJ. Od 2019 profesor UJ

Wybrane publikacje

 • The Baltic *-ā-illative. – Indogermanische Forschungen 126(1), 65–84. (2021)
 • Dlaczego Bałtowie i Słowianie liczyli pokrewieństwo w kolanach, czyli o etymologii słow. kolěno ‘kolano; ród’ i lit. kẽlis ‘kolano; ród’. – LingVaria 29(1), 251–264. (2020)
 • Grammaticalization of the Lithuanian comparative -jau(s). – Indogermanische Forschungen 123, 273-292. (2018)
 • Od comitativu do spójnika. O pochodzeniu słowiańskiego spójnika i oraz litewskiego ir ‘i; też’. – LingVaria 2(24), 165–176. (2017)
 • Lithuanian discontinuatives nebe- / jau nebe- ‘no longer’. – Folia Scandinavica Posnaniensia 20, 175–179. (2016)
 • From focus marker to comparative suffix – the original character of the Lithuanian comparative -iaũs. – Historische Sprachforschung 126, 296–308. (2015)
 • From sentence negation to connective. Old Lithuanian nei(gi) ‘and not; nor; than; before’. – Baltic Linguistics 5, 123–143. (2014)
 • Lit. perkūnas ‘piorun, grzmot’ - próba weryfikacji etymologii. – Pruthenia 6, 271–276. (2012)
 • Latvian jeb ‘or’ – from conditional to disjunctive conjunction, in: Nau & Ostrowski (eds.) Particles and Connectives in Baltic, 135–150. (2010)
 • Studia z historii czasownika litewskiego. Iteratiwa. Denominatiwa. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM (Seria Językoznawstwo nr 25). (2006)