Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Paweł Janczulewicz

adiunkt

adiunkt

USOSweb | Academia.edu | e-mail

Zainteresowania naukowe: slawistyczne językoznawstwo historyczno-porównawcze, historia języka polskiego, język połabski

Przebieg kariery

  • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (Instytut Języka Polskiego PAN, 2020)
  • magister filologii rosyjskiej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, 2013)

Wybrane publikacje

  • P. Janczulewicz, O pewnym archaizmie derywacyjnym: dystrybucja sufiksów *-ьje i *-ov-ьje w collectiwach (na podstawie polskiego materiału toponomastycznego), Język Polski CI/3, 2021, s. 100–112.
  • P. Janczulewicz, Proto-Slavic *ū-stems and the Polabian language, Zeitschrift für Slawistik 66(2), 2021, 208–228.
  • P. Janczulewicz, Identyfikacja tematów na *-(j)ū w materiale polskim i słowiańskim, LingVaria XV/1(29), 2020, s. 201–212.
  • P. Janczulewicz, Czy rówieśnik jest wyrazem rodzimym, Polonica XXXVII, 2017, s. 105–113.
  • P. Janczulewicz, Akcentuacja tematów na *-ęt- w kontekście polskich danych gwarowych i historycznych, Jezikoslovni zapiski 23/1, 2017, s. 172–182.
  • P. Janczulewicz, Komentarz do kilku toponimów z okolic Nowogrodu Wielkiego, Onomastica LVIII, 2014, s. 373–381