Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Rafał L. Górski

profesor uczelni

profesor uczelni

USOSweb | ORCID | e-mail

Zainteresowania naukowe: gramatyka, językoznawstwo korpusowe

Wybrane publikacje

 • Rafał L. Górski, Dorota Mika, (2022) The Middle-Polish constructions of comparison of inequality, Die Welt der Slaven – Halbjahresschrift für Slavistik, 67(2), pp. 352–368, doi:10.13173/WS.67.2.352
 • Górski, R. L., (2021) Dynamics of language change: The case of polish barzo > bardzo (2021), Studies in Polish Linguistics, 16(3), pp. 145–162, doi:10.4467/23005920SPL.21.007.14261
 • Woźniak, Michał; Wołos, Agnieszka; Modrzyk, Urszula; Górski, Rafał L.; Winkowski, Jan; Bajczyk, Michał; Szymkuć, Sara; Grzybowski, Bartosz A.; Eder, Maciej, (2018) Linguistic measures of chemical diversity and the "keywords" of molecular collections. Scientific Reports, DOI 10.1038/s41598-018-25440-6
 • Helena Grochola-Szczepanek, Rafał L. Górski, Ruprecht von Waldenfels, Michał Woźniak (2019), Korpus języka mówionego mieszkańców Spisza, LINGVARIA, Półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 14(27), pp. 165–180 DOI 0.12797/LV.14.2019.27.11
 • Maciej Eder, Rafał L. Górski (2019), Typologia tekstów oparta na miarach kwantytatywnych: studium korpusowe o zróżnicowaniu polszczyzny artykuł, Język Polski, XCIX 3, pp. 5–17, DOI 10.31286/JP.99.3.1
 • Eder, Maciej, and Rafał L. Górski (2022), Stylistic Fingerprints, POS-tags, and Inflected Languages: A Case Study in Polish, Journal of Quantitative Linguistics (): 1–18. 10.1080/09296174.2022.2122751
 • Górski, Rafał L., and Maciej Eder (2022) Modelling the Dynamics of Language Change: Logistic Regression, Piotrowski’s Law, and a Handful of Examples in Polish, Journal of Quantitative Linguistics, pp. 1–27, doi: 10.1080/09296174.2022.2151208.
 • Rafał L. Górski (2017) Tłumaczenie bez oryginału czyli o stylu prozy Maurice’a S. Andrewsa, Joe Alexa i Noëla Randona, Teksty Drugie, 5, pp. 264–276
 • Rafał L. Górski (2008) Diateza nacechowana w polszczyźnie. Studium korpusowe. Kraków: Lexis.
 • Górski, R. L., Król, M., & Eder, M. (2019). Zmiana w języku: studia kwantytatywno-korpusowe. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN.
 • Adam Przepiórkowski, Mirosław Bańko, Rafał L. Górski i Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN