Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Wiktor Eźlakowski

doktorant

doktorant

USOSweb | ORCID | e-mail

Zainteresowania: językoznawstwo migowe

Przebieg kariery

  • 2018 – Magister (lingwistyka) – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • 2016 – Bachelor of Arts (jezyk hiszpański, język niemiecki) – Uniwersytet DePaul w Chicago, USA

Wybrane publikacje

  • Tomaszewski, P., P. Krzysztofiak, J.P. Morford i W. Eźlakowski. (2022). Effects of Age-of-Acquisition on Proficiency in Polish Sign Language: Insights to the Critical Period Hypothesis. Frontiers in Psychology 13:896339. doi:10.3389/fpsyg.2022.896339.
  • Tomaszewski, P. i W. Eźlakowski. (2021). Temporal Affixation in Polish Sign Language. Sign Language Studies 22 (1): 106–130. doi:10.1353/sls.2021.0016.
  • Tomaszewski, P. i W. Eźlakowski. (2021). Negative Affixation in Polish Sign Language. Sign Language Studies 21 (3): 290–332. doi:10.1353/sls.2021.0001.
  • Eźlakowski, W. (2021). Terminologia polskiego językoznawstwa migowego. W: B. Malczewska, J. Woźniakiewicz (red.) Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków: 133–144. doi: 10.24917/9788380847743.8.
  • Eźlakowski, W. (2021). Aksjologiczna analiza słowa głuchy w języku polskim (na podstawie materiału korpusowego). Poradnik Językowy 2: 87–101. doi:10.33896/PorJ.2021.2.7.
  • Eźlakowski, W. (2020). How Does Polish Sign Language Affect the Way in Which Deaf Poles Write in Polish?. W: B. Lewandowska-Tomaszczyk (red.) Cultural Conceptualizations in Translation and Language Applications. Second Language Learning and Teaching. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-43336-9_14.
  • Eźlakowski, W. (2020). Grammar of Polish Sign Language as Compared to Grammar of Polish Language: Selected Themes. Sign Language Studies 20 (3): 518–32. doi:10.1353/sls.2020.0011.
  • Eźlakowski, W. (2015). El impacto del bilingüismo en el éxito escolar en estudiantes universitarios. Creating Knowledge 8: 142–149.