Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lingwistyka - specjalność: językoznawstwo ogólne

Studia te przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia.

Studia trwają dwa lata (cztery semestry). Absolwent otrzymuje dyplom magistra studiów stacjonarnych w zakresie lingwistyki, specjalność - językoznawstwo ogólne.