Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy archiwalne

Opisowy plan studiów – zob. załączniki na dole strony.

Harmonogram zajęć oraz wykłady monograficzne w semestrze zimowym 2020/21.

I ROK STUDIÓW – I SEMESTR

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć* O/F** Forma zaliczenia*** Liczba godzin Punkty ECTS
Moduł „Językoznawstwo ogólne”
1. Teoria języka wykład, konwersatorium O zal., egz. 60 6
2. Gramatyka języka naturalnego wykład, konwersatorium O zal. 60 6
Moduł specjalizacyjny
3. Wybór jednej opcji z 2 poniższych konwersatorium O/F zal. 30 4
4. Opcja 1 konwersatorium O/F zal. 30  
5. Opcja 2 konwersatorium O/F zal. 30  
6. Seminarium magisterskie seminarium O/F zal. 30 4
7. Wykład monograficzny I wykład O/F zal. 30 4
Moduł „Praktyczna nauka języka”
8. Praktyczna nauka języka ćwiczenia O/F zal. 90

6

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 30

I ROK STUDIÓW – II SEMESTR

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć* O/F** Forma zaliczenia*** Liczba godzin Punkty ECTS
Moduł „Językoznawstwo ogólne”
1. Gramatyka języka naturalnego wykład, konwersatorium O zal., egz. 60 6
2. Semantyka wykład, konwersatorium O zal. 60 6
Moduł „Językoznawstwo historyczno-typologiczne”
3. Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii konwersatorium O zal. 30 3
Moduł specjalizacyjny
4. Wybór jednej opcji z 2 poniższych konwersatorium O/F zal. 30 4
5. Opcja 3 konwersatorium O/F zal. 30  
6. Opcja 4 konwersatorium O/F zal. 30  
7. Seminarium magisterskie seminarium O/F zal. 30 4
Moduł „Praktyczna nauka języka”
8. Praktyczna nauka języka ćwiczenia O/F zal., egz. 90

6

Łączna liczba godzin: 315

Łączna liczba punktów ECTS: 30

II ROK STUDIÓW – I SEMESTR

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć* O/F** Forma zaliczenia*** Liczba godzin Punkty ECTS
Moduł „Językoznawstwo ogólne”
1. Pragmatyka wykład, konwersatorium O zal., egz. 60 6
Moduł „Językoznawstwo historyczno-typologiczne”
2. Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii wykład, konwersatorium O zal., egz. 60 10
Moduł specjalizacyjny
3. Wykład monograficzny II wykład O/F zal., egz. 30 4
4. Seminarium magisterskie seminarium O/F zal. 30 4
Moduł „Praktyczna nauka języka”
5. Praktyczna nauka języka ćwiczenia O/F zal. 90

6

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 30

II ROK STUDIÓW – II SEMESTR

Lp. Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć*

O/F** Forma zaliczenia*** Liczba godzin Punkty ECTS
Moduł „Językoznawstwo historyczno-typologiczne”
1. Językoznawstwo typologiczne wykład O zal. 30 4
Moduł specjalizacyjny
2. Seminarium magisterskie seminarium O/F zal. 30 22
3. Wykład monograficzny III wykład O/F zal., egz. 30 4

Łączna liczba godzin: 90

Łączna liczba punktów ECTS: 30

Drugi rok

Dzień Przedmiot Prowadzący Godzina
poniedziałek Językozn. historyczno-porównawcze (w, 30h) dr hab. Norbert Ostrowski 17:15–18:45
s. 326
Seminarium magisterskie (30h) dr hab. Norbert Ostrowski 18:45–20:15
s. 326
wtorek Pragmatyka (w, 30h) dr hab. Rafał Górski 9:15–10:45
s. 230
Językozn. historyczno-porównawcze (ćw, 30h) dr Kamil Stachowski 11:00–12:30
s. 230
Seminarium magisterskie (30h) dr hab. Beata Raszewska-Żurek 13:00–14:30
s. 301
Język litewski dr Greta Lemanaitė 18:30–20:00
s. 326
czwartek Pragmatyka (ćw, 30h) dr Marcin Jakubczyk 15:00–16:30
s. 301
Język litewski dr Greta Lemanaitė 16:45–18:15
18:30–20:00
s. 326

Pierwszy rok

Dzień Przedmiot Prowadzący Godzina
poniedziałek Wykład monograficzny dr hab. Norbert Ostrowski 15.30–17.00
s. 326
Seminarium magisterkie (30h) dr hab. Norbert Ostrowski 18.45–20.15
s. 326
wtorek Seminarium magisterkie (30h) dr hab. Beata Raszewska-Żurek 13:00–14:30
s. 301
Opcja II: Językozn. normatywne dr Marcin Jakubczyk 15:00–16:30
s. 301
Gramatyka jęz. naturalnego (ćw, 30h) dr Marcin Jakubczyk 16:45–18:15
s. 301
Język litewski dr Greta Lemanaitė 18:30–20:00
s. 326
środa Opcja I: Językozn. korpusowe dr hab. Rafał Górski 14:00–15:30
s. 403 (Paderevianum)
Gramatyka jęz. naturalnego (w. 30h) dr hab. Rafał Górski 15:45–17:15
s. 326
Teoria języka (w, 30h) dr hab. Rafał Górski 17:45–19:15
s. 326
czwartek Teoria języka (ćw, 30h) dr Marcin Jakubczyk 13:15–14:45
s. 301
Język litewski dr Greta Lemanaitė 16:45–18:15
18:30–20:00
s. 326

Drugi rok

Dzień Przedmiot Prowadzący Godzina
poniedziałek Językozn. historyczno-porównawcze (w, 30h) dr hab. Norbert Ostrowski 17:15–18:45
s. 326
Seminarium magisterskie (30h) dr hab. Norbert Ostrowski 18:45–20:15
s. 326
wtorek Pragmatyka (w, 30h) dr hab. Rafał Górski 9:15–10:45
s. 230
Językozn. historyczno-porównawcze (ćw, 30h) dr Kamil Stachowski 11:00–12:30
s. 230
Seminarium magisterskie (30h) dr hab. Beata Raszewska-Żurek 13:00–14:30
s. 301
Język litewski dr Greta Lemanaitė 18:30–20:00
s. 326
czwartek Pragmatyka (ćw, 30h) dr Marcin Jakubczyk 15:00–16:30
s. 301
Język litewski dr Greta Lemanaitė 16:45–18:15
18:30–20:00
s. 326

(Aktualizacja: 29.01.2022 r.)

 

Egzaminy w sesji zimowej 21/22 odbywają się:

Zdalnie

Egzaminy ustne

 • 31.01, godz. 10:00 – Językoznawstwo historyczno-porównawcze – prof. Norbert Ostrowski
  Egzamin poprawkowy: 21.02, godz. 10:00

Stacjonarnie z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego

Egzaminy pisemne

 • 8.02, godz. 16:00 – Gramatyka języka naturalnego – prof. Rafał Górski – s. 230

Egzaminy ustne

 • 2.02, godz. 10:00 – Teoria języka – prof. Rafał Górski – s. 319
 • 3.02, godz. 10:00 – Teoria języka – prof. Rafał Górski – s. 319
 • 7.02, godz. 10:00 – Pragmatyka – prof. Rafał Górski – s. 319
  Egzamin poprawkowy: 23.02, godz. 10:00

sala/dzień

230

207

301

326

Poniedzałek

                                                                

15:30–17:00
opcja Nazwy wl. BRŻ

                                                                              

                                                           

10:00–11:30
Polszczyzna na tle  języków słowiańskich PJ

11:45–13:30
13:45–15:15
Fund. of LG
ProfWiz Kocheva

15:30–17:00
2.L.Jęz.h-p. NO

17.15–18.45
1.L. WMon. NO

18.45–20.15
1./2.L Sem. NO

Wtorek

9:15–10:45
2.L.Pragm. RG

11:00–12:30
1.L.Teoria. RG

14:30–16:00
1.L.Opcja.JęzN- MJ

16:15–17:45
1.L. Gram- MJ

18:00–19:30
1./2.L Litew. GL

Środa

 

 

10:45–12:15
Wstęp do połabistyki PJ

12:30–14:00
WMon. BRŻ

14:15–15:45
1./2.L.Sem. BRŻ

16:00–17:30
1.L.Gram. RG

Czwartek

13:15–14:45
2.L.Jęz.h-p. KS

 

9:15–11:00
11:15–12:45
Fund. of LG
ProfWiz Kocheva

13:15–14:45
1.L.Teoria. MJ

15:00–16:30
2.L.Pragm. MJ

16:45–18:15
1./2.L Litew. GL

18:30–20:00
1./2.L Litew. GL

 

1.L. – 1. rok LINGWISTYKI
2.L. – 2. rok LINGWISTYKI
1./2.L – 1. i 2. rok LINGWISTYKI – zajęcia łączone

Profesor wizytujący – rozpiska – 60 h
czw. 6.10 – 4 i 15 min.
pon. 10.10 –
czw.13.10 –
pon. 17.10 –
czw. 20.10 –
pon. 24.10 –
czw. 27.10 –
czw. 3.11 –
pon. 7.11 –
czw. 10.11 –
pon. 14.11 –
czw. 17.11 –
pon. 21.11 – 4 (krótsze o 15 min.)
czw. 24.11 – 4 (krótsze o 15 min.)

Pierwszy rok

Poniedziałek

 • 16:45–18:15 | s. 1.4. | Wykład monograficzny | dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ
 • 18:30–20:00 | s. 1.4 | Seminarium magisterskie | dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Wtorek

 • 12:45–14:15 | s. 1.1 | Opcja: Językoznawstwo normatywne | dr Marcin Jakubczyk
 • 14:30–16:00 | s. 1.1 | Gramatyka języka naturalnego (ćw.) | dr Marcin Jakubczyk
 • 16:15–17:45 | s. 1.1 | Teoria języka (w.) | dr hab. Rafał Górski, prof. UJ
 • 18:00–19:30 | s. 1.1 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė

Środa

 • 11:30–13:00 | s. 1.1 | Wykład monograficzny | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ
 • 13:15–14:45 | s. 1.1 | Socjolingwistyka | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ
 • 15:00–16:30 | s. 1.1 | Seminarium magisterskie | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ

Czwartek

 • 11:30-13:00 | s. 1.1 | Opcja: Polszczyzna na tle języków słowiańskich | dr Paweł Janczulewicz
 • 13:15–14:45 | s. 1.1 | Teoria języka (ćw.) | dr Marcin Jakubczyk
 • 15:00-16:30 | s. 1.1 | Gramatyka języka naturalnego (w.) | dr hab. Rafał Górski, prof. UJ
 • 16:45–18:15 | s. 1.4 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė
 • 18:30–20:00 | s. 1.4 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė

Drugi rok

Poniedziałek

 • 11:30–13:00 | s. 1.1 | Językoznawstwo historyczno-porównawcze (ćw.) | dr Paweł Janczulewicz
 • 13:15–14:45 | s. 1.1 | Socjolingwistyka | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ
 • 15:00–16:30 | s. 1.4 | Językoznawstwo historyczno-porównawcze (w.) | dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ
 • 18:30–20:00 | s. 1.4 | Seminarium magisterskie | dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Wtorek

 • 18:00–19:30 | s. 1.1 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė

Środa

 • 15:00–16:30 | s. 1.1 | Seminarium magisterskie | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ

Czwartek

 • 13:15–14:45 | s. 1.1 | Pragmatyka (w.) | dr hab. Rafał Górski, prof. UJ
 • 15:00–16:30 | s. 1.1 | Pragmatyka (ćw.) | dr Marcin Jakubczyk
 • 16:45–18:15 | s. 1.4 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė
 • 18:30–20:00 | s. 1.4 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2023/24

Pierwszy rok

Poniedziałek

 • 16:45–18:15 | s. 1.4. | Wykład monograficzny | dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ
 • 18:30–20:00 | s. 1.4 | Seminarium magisterskie | dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Wtorek

 • 12:45–14:15 | s. 1.1 | Opcja: Językoznawstwo normatywne | dr Marcin Jakubczyk
 • 14:30–16:00 | s. 1.1 | Gramatyka języka naturalnego (ćw.) | dr Marcin Jakubczyk
 • 16:15–17:45 | s. 1.1 | Teoria języka (w.) | dr hab. Rafał Górski, prof. UJ
 • 18:00–19:30 | s. 1.1 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė

Środa

 • 11:30–13:00 | s. 1.1 | Wykład monograficzny | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ
 • 13:15–14:45 | s. 1.1 | Socjolingwistyka | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ
 • 15:00–16:30 | s. 1.1 | Seminarium magisterskie | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ

Czwartek

 • 11:30-13:00 | s. 1.1 | Opcja: Polszczyzna na tle języków słowiańskich | dr Paweł Janczulewicz
 • 13:15–14:45 | s. 1.1 | Teoria języka (ćw.) | dr Marcin Jakubczyk
 • 15:00-16:30 | s. 1.1 | Gramatyka języka naturalnego (w.) | dr hab. Rafał Górski, prof. UJ
 • 16:45–18:15 | s. 1.4 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė
 • 18:30–20:00 | s. 1.4 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė

Drugi rok

Poniedziałek

 • 11:30–13:00 | s. 1.1 | Językoznawstwo historyczno-porównawcze (ćw.) | dr Paweł Janczulewicz
 • 13:15–14:45 | s. 1.1 | Socjolingwistyka | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ
 • 15:00–16:30 | s. 1.4 | Językoznawstwo historyczno-porównawcze (w.) | dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ
 • 18:30–20:00 | s. 1.4 | Seminarium magisterskie | dr hab. Norbert Ostrowski, prof. UJ

Wtorek

 • 18:00–19:30 | s. 1.1 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė

Środa

 • 15:00–16:30 | s. 1.1 | Seminarium magisterskie | dr hab. Beata Raszewska-Żurek, prof. UJ

Czwartek

 • 13:15–14:45 | s. 1.1 | Pragmatyka (w.) | dr hab. Rafał Górski, prof. UJ
 • 15:00–16:30 | s. 1.1 | Pragmatyka (ćw.) | dr Marcin Jakubczyk
 • 16:45–18:15 | s. 1.4 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė
 • 18:30–20:00 | s. 1.4 | Język litewski | dr Greta Lemanaitė