Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O studiach

Element dekoracyjny

Studia magisterskie na specjalności językoznawstwo ogólne to niepowtarzalna okazja połączenia teoretycznej wiedzy o języku z praktycznym wymiarem nauki wybranego języka obcego. Niepowtarzalna, ponieważ żaden inny polski uniwersytet nie oferuje studiów w zakresie lingwistyki teoretycznej.

Język jest jedną z najbardziej niezwykłych cech ludzkiej natury, jednym z tych, które radykalnie odróżniają człowieka od zwierzęcia.

Od pytania ile jest przypadków w języku polskim ciekawsze jest pytanie skąd wiadomo, że w polszczyźnie jest ich akurat 7. Czy przedimek należy stawiać przed nazwami krajów – to dobre pytanie (mówi się l'Italia, ale nie mówi się *the England), ale lepsze pytanie brzmi: czym jest w istocie różnica pomiędzy przedimkiem określonym a nieokreślonym. I skąd Polacy, Finowie, czy kiedyś Rzymianie wiedzą „o czym mowa" skoro nie mają przedimków.

Studia są poświęcone właśnie takim fundamentalnym problemom języka naturalnego. Równocześnie program studiów przewiduje 270 godzin praktycznej nauki wybranego języka. Zależnie od umiejętności może to być kontynuacja, lub nauka od początku. W tym pierwszym wypadku absolwent będzie miał umiejętności językowe porównywalne z absolwentem filologii, w tym drugim dojdzie do poziomu B2+ wg Europejskiego Portfolio Językowego.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: teoria języka, gramatyka, semantyka, pragmatyka, językoznawstwo historyczno-porównawcze, praktyczna nauka wybranego języka.

Studenci lingwistyki mają szansę skorzystać również z bogatej oferty przedmiotów fakultatywnych, tzn. opcji, wykładów monograficznych, a także kursów prowadzonych przez profesorów wizytujących z europejskich placówek badawczych i dydaktycznych. Obecny program studiów zawiera w sumie aż kilkanaście propozycji przedmiotów fakultatywnych (ich lista aktualizowana jest rokrocznie).

Strona językoznawstwa ogólnego w portalu Elektronicznej Rejestracji Studentów.

Program studiów.