Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O studiach

Studia magisterskie na specjalności językoznawstwo ogólne to niepowtarzalna okazja połączenia teoretycznej wiedzy o języku z praktycznym wymiarem nauki wybranego języka obcego. Niepowtarzalna, ponieważ żaden inny polski uniwersytet nie oferuje studiów w zakresie lingwistyki teoretycznej.

Język jest jedną z najbardziej niezwykłych cech ludzkiej natury, jednym z tych, które radykalnie odróżniają człowieka od zwierzęcia.

Od pytania ile jest przypadków w języku polskim ciekawsze jest pytanie skąd wiadomo, że w polszczyźnie jest ich akurat 7. Czy przedimek należy stawiać przed nazwami krajów – to dobre pytanie (mówi się l'Italia, ale nie mówi się *the England), ale lepsze pytanie brzmi: czym jest w istocie różnica pomiędzy przedimkiem określonym a nieokreślonym. I skąd Polacy, Finowie, czy kiedyś Rzymianie wiedzą „o czym mowa" skoro nie mają przedimków.

Studia są poświęcone właśnie takim fundamentalnym problemom języka naturalnego. Równocześnie program studiów przewiduje 270 godzin praktycznej nauki wybranego języka. Zależnie od umiejętności może to być kontynuacja, lub nauka od początku. W tym pierwszym wypadku absolwent będzie miał umiejętności językowe porównywalne z absolwentem filologii, w tym drugim dojdzie do poziomu B2+ wg Europejskiego Portfolio Językowego.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: teoria języka, gramatyka, semantyka, pragmatyka, językoznawstwo historyczno-porównawcze, metody empiryczne w lingwistyce, semiotyka, praktyczna nauka wybranego języka.

Oprócz gruntownego wykształcenia teoretycznego i językowego, absolwent lingwistyki ma szansę nauczyć się pracy z komputerem w stopniu znacznie wyższym niż to ma miejsce na większości kierunków humanistycznych. W dużej mierze przedmiot „metody empiryczne w lingwistyce" jest poświęcony metodom badań językoznawczych wspartych przez komputer.

Strona językoznawstwa ogólnego w portalu Elektronicznej Rejestracji Studentów.