Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Plan studiów

Plan studiów na kierunku studiów wyższych Lingwistyka – językoznawstwo ogólne

Opisowy plan studiów – zob. załączniki na dole strony.

Harmonogram zajęć oraz wykłady monograficzne w semestrze zimowym 2020/21.

I ROK STUDIÓW – I SEMESTR

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć* O/F** Forma zaliczenia*** Liczba godzin Punkty ECTS
Moduł „Językoznawstwo ogólne”
1. Teoria języka wykład, konwersatorium O zal., egz. 60 6
2. Gramatyka języka naturalnego wykład, konwersatorium O zal. 60 6
Moduł specjalizacyjny
3. Wybór jednej opcji z 2 poniższych konwersatorium O/F zal. 30 4
4. Opcja 1 konwersatorium O/F zal. 30  
5. Opcja 2 konwersatorium O/F zal. 30  
6. Seminarium magisterskie seminarium O/F zal. 30 4
7. Wykład monograficzny I wykład O/F zal. 30 4
Moduł „Praktyczna nauka języka”
8. Praktyczna nauka języka ćwiczenia O/F zal. 90

6

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 30

I ROK STUDIÓW – II SEMESTR

 

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć* O/F** Forma zaliczenia*** Liczba godzin Punkty ECTS
Moduł „Językoznawstwo ogólne”
1. Gramatyka języka naturalnego wykład, konwersatorium O zal., egz. 60 6
2. Semantyka wykład, konwersatorium O zal. 60 6
Moduł „Językoznawstwo historyczno-typologiczne”
3. Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii konwersatorium O zal. 30 3
Moduł specjalizacyjny
4. Wybór jednej opcji z 2 poniższych konwersatorium O/F zal. 30 4
5. Opcja 3 konwersatorium O/F zal. 30  
6. Opcja 4 konwersatorium O/F zal. 30  
7. Seminarium magisterskie seminarium O/F zal. 30 4
Moduł „Praktyczna nauka języka”
8. Praktyczna nauka języka ćwiczenia O/F zal., egz. 90

6

Łączna liczba godzin: 315

Łączna liczba punktów ECTS: 30

II ROK STUDIÓW – I SEMESTR

 

Lp. Nazwa przedmiotu Rodzaj zajęć* O/F** Forma zaliczenia*** Liczba godzin Punkty ECTS
Moduł „Językoznawstwo ogólne”
1. Pragmatyka wykład, konwersatorium O zal., egz. 60 6
Moduł „Językoznawstwo historyczno-typologiczne”
2. Językoznawstwo historyczno-porównawcze z elementami indoeuropeistyki i typologii wykład, konwersatorium O zal., egz. 60 10
Moduł specjalizacyjny
3. Wykład monograficzny II wykład O/F zal., egz. 30 4
4. Seminarium magisterskie seminarium O/F zal. 30 4
Moduł „Praktyczna nauka języka”
5. Praktyczna nauka języka ćwiczenia O/F zal. 90

6

Łączna liczba godzin: 300

Łączna liczba punktów ECTS: 30

II ROK STUDIÓW – II SEMESTR

 

Lp. Nazwa przedmiotu

Rodzaj zajęć*

O/F** Forma zaliczenia*** Liczba godzin Punkty ECTS
Moduł „Językoznawstwo historyczno-typologiczne”
1. Językoznawstwo typologiczne wykład O zal. 30 4
Moduł specjalizacyjny
2. Seminarium magisterskie seminarium O/F zal. 30 22
3. Wykład monograficzny III wykład O/F zal., egz. 30 4

Łączna liczba godzin: 90

Łączna liczba punktów ECTS: 30

————————————

* wykład / ćwiczenia / laboratoria / konwersatorium / seminarium / inne

** O – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia danego semestru/roku studiów; F – przedmiot fakultatywny (do wyboru)

*** egzamin ustny / egzamin testowy / zaliczenie na ocenę / prezentacja rezultatów projektu

Pliki do pobrania
pdf
Opisowy plan studiów
pdf
Archiwalny plan studiów
pdf
Efekty kształcenia