Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Wojciech Smoczyński

Data urodzenia
12.03.1945, Głowno k. Łowicza
specjalista językoznawstwa historyczno-porównawczego w zakresie bałtystyki, slawistyki i porównawczej gramatyki indoeuropejskiej

Wykształcenie

1962–1967 studiował filologię słowiańską w Uniwersytecie Warszawskim (Zdzisław Stieber) oraz języki litewski i gocki (Tamara Buch)

1967–1970 podyplomowe studium językoznawstwa ogólnego i indoeuropejskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim (Jerzy Kuryłowicz, Jan Safarewicz, Adam Heinz, Tadeusz Pobożniak)

1977 doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim

1986 habilitacja na Uniwersytecie Jagiellońskim

2000 tytuł profesorski

2002 profesor zwyczajny

Zajmowane stanowiska

1969–1977 asystent, st. asystent w KJOiIE UJ

1977–1978 wykładowca

1978–1989 adiunkt

1989 docent

1988–1989 wykładowca lituanistyki na UW

1990–1994 kierownik Katedry Filologii Bałtyckiej na UW; profesor UW (przeniósł się na własną prośbę)

od 1992 ponownie zatrudniony w UJ w 1992 jako profesor UJ

od 1996 kierownik Zakładu Indoeuropeistyki KJOiIE UJ

Staże zagraniczne

1974 Oslo (Christian S. Stang)

1983–1985 Wiedeń (Mayrhofer); stypendium Fundacji Lanckorońskich

1989–1990 Getynga (W.P. Schmid); stypendium Fundacji Humboldtów

Dorobek naukowy

Autor ok. dwustu artykułów, pięciu monografii (Studia bałto-słowiańskie IUntersuchungen zum deutschen Lehngut im AltpreuussischenHiat laryngalny w językach bałto-słowiańskichLexikon der altpreussischen VerbenLaringalu teorija ir lietuviu kalba, a także dwu zbiorów artykułów Język litewski w perspektywie porównawczej i Studia bałto-słowiańskie II. W przygotowaniu Słownik etymologiczny języka litewskiego.

Założyciel i redaktor czasopisma "Linguistica Baltica" (dotąd 10 tomów).

Członek z wyboru: Towarzystwa Naukowe Warszawskiego (od 2005), Sodalizio Glottologico Milanese (od 1986) oraz Komisji Etymologicznej Międzynarodowego Zjazdu Slawistów (od 2000).